Senora Thatacher - Til minne

Død 2020 pga alderdom og sviktende helse.

Mor til mestvinnende norskfødte 2-åring i 2019 (Neridiana løp inn 188.708,- som 2-åring, 2.pl i NM, seier i et annet storløp og slått med nese i et tredje storløp)

Senora Thatcher er importert fra Chile. 

Hun har selv en 2. pl. i Gr.2 løp. Hun har 5 seiere, 6 andre og 2 tredje. 8 øvrige plasseringer.

Hun tjente selv kr 283.215,- og var en god hoppe. Best på sprint. Maks formtall 88.

Hennes søster har vnnet Gr. 1 løp og var champion mare i Chile.

Senora har 6 avkom.

Åringshingst etter Decceptor for salg!

https://www.mrobertz.com/2015/11/deceptor-99-usa/ )

Broren e. Crocker Road ble solgt på auksjonen 2019 for kr 68.000,- og var med det auksjonens nest dyreste av de solgte.

Fra Auksjonskatalogen til Neridiana, her er det listet opp info om morsstammen

Neridiana med seier i storløp som 2-åring

Åringshingst e. Crocker Road, solgt på auksjonen

Ustartet 2 åring e. Crocker Road