Zing er etter Eliteavlshoppen Linder T.

Hun har søsken som Lindermann G.T. (Rek. 12,4 inkj.kr. 1.299.587,-), Linderchip G.T. (Rek. 14,7 inkj.kr. 680.000,-) og Lindermile G.T. (Rek. 13,6 inkj.kr. 411.396,-).

Selv har hun gått 14,3 og tjent 70.500,-. 
Hun er en vakker hoppe og har et godt eksteriør.
Hun har to avkom fra før, på 2 år og 1 år. Disse ser så langt meget fine ut.